понеделник, 4 юни 2012 г.

Празникът на Светия Дух


Слизането на Св. Дух над апостолите. Икона от XII-XIII в. от манастира "Св. Екатерина" в Синай, Египет. Сошествие Святого Духа на апостолов. Синай, монастырь св. Екатерины Византия. Конец XII - начало XIII вв. Източник: sirota.ru.

Следващият ден, понеделник след Петдесятница е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение, Той е източникът на всичко живо.
Светите отци учат, че изпращането на Светия Дух осветлява смисъла на всички спасителни земни дела на нашия Господ Иисус Христос. И чудесата, и проповедта, и понесените гонения, и разпятието, и кръстната смърт, и възкресението от мъртвите, и славното възнесение на четиридесетия ден всичко това води до Петдесетница. И всичко това е извършено заради нас за да получим даровете на Светия Дух. Защото чрез Него, Третото Лице на Светата Троица, ни се дава съвършеното познание за Единия и неразделен Бог в Три Лица. Чрез Духа се извършва всяко църковно тайнство. Чрез Него се покланяме на Бога, на всяко място в благодат и истина. Чрез Него се раждаме духовно в кръщелния купел. Чрез него се свързваме в брачен съюз. Чрез Него се ръкополага Христово свещенство. Чрез Него се причастяваме към Христовото Тяло. Чрез Него получаваме съвършено очистване от изповяданите в покаяние грехове.
Светите отци казват, че Светият Дух не е създаден от Отца, не е сътворен, не е роден, но произлиза от Него. Тази Божествена тайна Православната църква не се решава да подложи на разсъждение, защото смята, че Господ открива на човека само толкова, колкото му е необходимо за неговото спасение и много тайни остават за нас зад непроницаема завеса.
Светият Дух обогатява човека с духовни дарове и плодове духовни, украсява човека и с многообразни добродетели, прави го дърво добро, плодоносно, създаващо добри плодове (Мат. 7:17).
Плодовете на Духа, по думите на апостол Павел, са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Гал. 5:22-23).

Дойдете, верни, да прославим съшествието на Светия Дух,
излял се от недрата на Отца върху апостолите
и покрил земята с водите на Богопознанието,
Който с живоносната благодат на богоосиновяването на небесната слава
сподобява чисто прибягващите към Него, освещава и обожава зовящите:
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас. 
 

източник:

Няма коментари:

Публикуване на коментар