понеделник, 6 август 2012 г.

6 август - Свето Преображение на Господа Бога, нашия Спасител Иисус Христос Преображение Господне
Мозайка VI-VII в. от купола в олтара на катедралния храм в Mанастира "Св. Екатерина" в Синай, Египет


"Около осем дена подир тия думи, като взе със Себе Си Петра, Иоана и Иакова, възлезе на планината да се помоли. И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Иерусалим.
А Петра и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него. И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Иисуса:
Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия, - без да знаеше, що говори.
Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.
И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал Сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха."
(Лук.9:28-36)
Преображение Господне.
Икона от ок. 1403 година от Теофан Грек (1330-1410).
Днес в Третяковската галерея в Москва.
Източник: nsu.ru.

Днес е празникът Преображение Господне. Той е установен още в първите векове на християнството и ни припомня едно от важните евангелски събития от земния път на Спасителя, а именно явяването Му в небесната слава пред Неговите ученици Петър, Йоан и Яков. Юдейският народ не познал в Христос очаквания Месия, макар и старателно да изучавали пророчествата, те се надявали, че очакваният Месия ще ги освободи от робството на чужденците, ще възвеличи със земна слава и ще седне на Давидовия престол. Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно царство, за вечни блага, а не за земна слава. Иисус Христос често беседвал с учениците си за Своите страдания. Той казвал, че Нему предстои да бъде отхвърлен от първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.Преображение Христово.
Стенопис от църквата "Св. Стефан" в Несебър.

Сърцата на учениците се изпълвали със скръб от тия думи. За да утвърди вярата им, Христос се показал на трима от апостолите в небесна слава. Като взел със Себе си Петър, Яков и Йоан, Той се изкачил с тях на Таворската планина близо до Галилея. Тук Той се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Иисус преобразен, лицето Му се изменило и светело като слънце, а дрехите Му станали бели като сняг. С Него имало двама мъже, сияещи в слава, това били Мойсей и Илия, които беседвали с Него за предстоящите Му страдания и доброволна смърт.
Петър, поразен от това, което видял, казал на Иисус, че е добре да останат на това място, като направят три сенника за Него, Мойсей и за Илия. Изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, който казвал: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!" (Матей 17:5) Учениците от страх паднали ничком. Но Господ се допрял до тях и им казал: "Станете, не бойте се!" (Матей 17:7) И като станали, те видели само Иисус Христос в обикновения Негов вид. Те слезли от планината, а Той им забранил да говорят за това, което видели, докато Син Човечески не възкръсне от мъртвите.
Учениците чули гласа на Самия Бог, двамата пророци Мойсей и Илия, засвидетелствали със своето явяване, че Иисус е действително Оня, за Когото предсказвали пророците. Това събитие имало за цел да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания и да ги укрепи във вярата.

Константинийски епископ Антоний, 2010 година


Преображение Господне.
Стенопис в скалната църква в Иваново. Снимка: Национална комисия за UNESKO

По традиция първата икона, която изписва всеки иконограф, е Преображение. Така Христос ще донесе в душата му светлината на славата Си, както е направил и с апостолите. В един ръкопис от Атон се казва: "Да се моли със сълзи, за да прониже Господ сърцето му. Да отиде при свещеника, за де се моли за него и да му прочете тропара на Преображение. Имайки мисията да проповядва чрез изображения тайните Христови, той трябва подобно на Петър, Яков и Йоан да изживее Преображението".


Преображение Господне.
Икона от Онуфрий Неокастритис от храма на Св. Евангелисти в Берат, Албания.
Днес в Албанския музей на средновековно изкуство в Корча
 
Народни вярвания: Според народното вярване през нощта срещу Преображение на небето са появява и отваря Божата порта и Господ се явява. Когато човек няма грехове, той може да види тези порти и каквото поиска, Господ му го дава.Но човек, за да види Бог, трябва да е праведен. 

В този ден се разрешава на празничната трапеза да има риба.

Българите в този ден за пръв път откъсват грозде, носят го в черква да се освети и раздават от него за здраве и плодородие през следващата година. Разправят, че когато Господ създал гроздето, Лукавият измайсторил къпината, наричана от народа „дяволско грозде", и дори успял да стори така, че тя да узрява по-рано от гроздето. Затова до Преображение не се ядат къпини. Добрият християнин вкусва най-най-ред от божия плод, а след това вече без опасност може да яде къпини. До тоя ден не се яде грозде. Първо гроздето се носи в черквата, прекадява се от свещеника, разнася се по домовете и тогава може да се яде.


източник:
http://www.pravoslavieto.com
http://horo.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар